CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HH68

Địa chỉ: Thửa đất số 288 và 428, tờ bản đồ số 26, Ấp 5 , Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Hotline: 0909602268

Email: 68eximvn@gmail.com

Website: https://68eximvn.com/

Ngành nghề hoạt động chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
4620

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4632

Bán buôn thực phẩm

4649

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4690

Bán buôn tổng hợp

4722

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

1701

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1702

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1709

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

2220 (Chính)

Sản xuất sản phẩm từ plastic

4759

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh